Contoh resume ringkas dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

Salam semua,

Kali ini nor ingin berkongsi cara menulis resume.   Contoh resume pada artikel ini ialah resume ringkas dalam bahasa melayu dan bahasa Inggeris.  Boleh diubah mengikut kesesuaian anda.  Paparan terbaik ialah menggunakan paparan web/desktop. 
Boleh dapatkan panduan menulis resume dengan lebih lengkap di sini. 

Resume salah satu dokumen yang diperlukan apabila kita ingin memohon pekerjaan.  Terdapat pelbagai format resume.  Ada resume yang hanya sekeping kertas.  Ada juga resume yang berbentuk seperti buku, ada muka hadapan, resume utama, diikuti dokumen sokongan dan di'binding' dengan kemas.  

Contoh Resume Ringkas Bahasa MelayuFatimah Az Zahra Binti Fauzi
Lot 111, Jalan Astana, 86000, Kluang, Johor
Tel : 013-5678910
fatimahazzahra@gmail.com

 Butir-butir Peribadi
Tarikh Lahir : 1.1.1981   

Tempat Lahir : Johor   

Nombor K/P: 810101-00-1234   

Akademik
2004: Ijazah Sarjana Muda Sains KomputerUniversiti Malaysia
Pengalaman Kerja
2005 - Sekarang Tenaga PengajarKolej Kemahiran Malaysia
2004 - 2005 Guru SandaranSMK Kluang
2000 - 2002 Juru Wang Mini Mart Universiti Malaysia
1997 - 1998 Juru WangKoperasi Sekolah
Minat
Komputer, membaca, menjahit, memasak, meredah hutan
Bahasa
Melayu Membaca-Baik
 Menulis-Baik
 Bertutur-Baik
English Membaca-Baik
 Menulis-Sederhana
 Bertutur-Sederhana
Arab Asas bahasa Arab
Kemahiran Komputer
Sistem Operasi: Windows, Mac, Linux
Perisian: Microsoft Office, Microsoft Project, Rational Rose, Borland C/C++, Visual Basic, Macromedia (Flash, Director, Dreamweaver, Firework), Adobe (Photoshop, Illustrator)
Bahasa Pengaturcaraan: C, C++, Java, Visual Basic
Penyelenggaraan Komputer: Memasang komponen komputer desktop, format cakera keras 'hard drive',  memasang sistem operasi,  memasang perisian ('software installation'), 'network installation', 'network maintenance'
Rujukan
Arman Bin Yusuf
Pengetua
SMK Kluang
Johor
Tel : 0777731731Contoh Resume Ringkas Bahasa InggerisFatimah Az Zahra Binti Fauzi
Lot 111, Jalan Astana, 86000, Kluang, Johor
Phone : 013-5678910
fatimahazzahra@gmail.com 

 Personal Details
Date of Birth: 1.1.1981   

Place of Birth : Johor   

I/C Number : 810101-00-1234   

Academic
2004: Bachelor Degree in Computer ScienceUniversiti Malaysia
Work Experience
2005 - CurrentInstructorKolej Kemahiran Malaysia
2004 - 2005Temporary TeacherSMK Kluang
2000 - 2002CashierMini Mart Universiti Malaysia
1997 - 1998CashierKoperasi Sekolah
Interest
Computer, reading, sewing, cooking, jungle trekking
Language
Malay ReadExcellent
 WriteExcellent
 SpeakExcellent
English ReadExcellent
 WriteGood
 SpeakGood
Arabic Basic of Arabic language
Computer Skill
Operating System: Windows, Mac, Linux
Software: Microsoft Office, Microsoft Project, Rational Rose, Borland C/C++, Visual Basic, Macromedia (Flash, Director, Dreamweaver, Firework), Adobe (Photoshop, Illustrator)
Programming Language: C, C++, Java, Visual Basic
Computer Maintenance: Computer hardware installation, format hard drive, operating system installation, software installation, network installation, network maintenance
Reference
Arman Bin Yusuf
Pengetua
SMK Kluang
Johor
Tel : 0777731731


Contoh di atas merupakan salah satu contoh resume. Terdapat banyak lagi contoh lain resume yang boleh dijadikan panduan 
baca lagi...