Database KWSP dalam Microsoft Excel

Salam, kali ini nor nak kongsi database KWSP.  Dalam post ini ada:

Database KWSP dalam Microsoft Excel
Database KWSP dalam Microsoft Excel

1. Database KWSP dalam Microsoft Excel.
Database ini menyimpan data nilai caruman majikan dan pekerja yang mencarum KWSP.  

2. Perintah KWSP Pindaan Jadual Ketiga 2016.
Maklumat di dalam database berdasar maklumat ini.

3. Formula ringkas kiraan KWSP dalam Microsoft Excel.

4. Maklumat nilai upah, caruman majikan dan pekerja Kategori A.
Terdapat 4 kategori caruman di dalam KWSP.  Hanya kategori A yang dipaparkan.

1. Database KWSP dalam Microsoft Excel.

Download Database KWSP.

2. Perintah KWSP Pindaan Jadual Ketiga 2016. 

Boleh download di sini: Maklumat diambil daripada laman web KWSP (perintah kwsp pindaan jadual ketiga 2016).


3. Formula ringkas kiraan KWSP dalam Microsoft Excel.

Nilai caruman kwsp boleh juga menggunakan formula di bawah, namun diharap sila semak semula dengan data yang disediakan oleh pihak KWSP setiap kali menggunakan formula ini :)
Formula ini untuk memudahkan mendapat data.

Formula ringkas kiraan KWSP dalam Microsoft Excel:

=IF(A2<5000,CEILING(D2%*CEILING(UPAH,20),1),CEILING(D2%*CEILING(A2,100),1))

A2: UPAH
D2: PERATUS CARUMAN

4. Maklumat nilai upah, caruman majikan dan pekerja Kategori A.

Terdapat 4 kategori Pencarum KWSP.   Untuk maklumat yang lengkap boleh rujuk file Excel tersebut.  Hanya 1 kategori yang dipaparkan di sini.

PENCARUM KWSP KATEGORI A


*KURANG 60 TAHUN
*WARGANEGARA
*PEMASTAUTIN TETAP
*BUKAN WARGANEGARA MENCARUM SEBELUM 1 OGOS 1998

Upah dari RM0.01 hingga RM10:
Caruman KWSP majikan= RM0, Caruman KWSP pekerja=RM0

Upah dari RM10.01 hingga RM20:
Caruman KWSP majikan= RM3, Caruman KWSP pekerja=RM2

Upah dari RM20.01 hingga RM40:
Caruman KWSP majikan= RM6, Caruman KWSP pekerja=RM4

Upah dari RM40.01 hingga RM60:
Caruman KWSP majikan= RM8, Caruman KWSP pekerja=RM5

Upah dari RM60.01 hingga RM80:
Caruman KWSP majikan= RM11, Caruman KWSP pekerja=RM7

Upah dari RM80.01 hingga RM100:
Caruman KWSP majikan= RM13, Caruman KWSP pekerja=RM8

Upah dari RM100.01 hingga RM120:
Caruman KWSP majikan= RM16, Caruman KWSP pekerja=RM10

Upah dari RM120.01 hingga RM140:
Caruman KWSP majikan= RM19, Caruman KWSP pekerja=RM12

Upah dari RM140.01 hingga RM160:
Caruman KWSP majikan= RM21, Caruman KWSP pekerja=RM13

Upah dari RM160.01 hingga RM180:
Caruman KWSP majikan= RM24, Caruman KWSP pekerja=RM15

Upah dari RM180.01 hingga RM200:
Caruman KWSP majikan= RM26, Caruman KWSP pekerja=RM16

Upah dari RM200.01 hingga RM220:
Caruman KWSP majikan= RM29, Caruman KWSP pekerja=RM18

Upah dari RM220.01 hingga RM240:
Caruman KWSP majikan= RM32, Caruman KWSP pekerja=RM20

Upah dari RM240.01 hingga RM260:
Caruman KWSP majikan= RM34, Caruman KWSP pekerja=RM21

Upah dari RM260.01 hingga RM280:
Caruman KWSP majikan= RM37, Caruman KWSP pekerja=RM23

Upah dari RM280.01 hingga RM300:
Caruman KWSP majikan= RM39, Caruman KWSP pekerja=RM24

Upah dari RM300.01 hingga RM320:
Caruman KWSP majikan= RM42, Caruman KWSP pekerja=RM26

Upah dari RM320.01 hingga RM340:
Caruman KWSP majikan= RM45, Caruman KWSP pekerja=RM28

Upah dari RM340.01 hingga RM360:
Caruman KWSP majikan= RM47, Caruman KWSP pekerja=RM29

Upah dari RM360.01 hingga RM380:
Caruman KWSP majikan= RM50, Caruman KWSP pekerja=RM31

Upah dari RM380.01 hingga RM400:
Caruman KWSP majikan= RM52, Caruman KWSP pekerja=RM32

Upah dari RM400.01 hingga RM420:
Caruman KWSP majikan= RM55, Caruman KWSP pekerja=RM34

Upah dari RM420.01 hingga RM440:
Caruman KWSP majikan= RM58, Caruman KWSP pekerja=RM36

Upah dari RM440.01 hingga RM460:
Caruman KWSP majikan= RM60, Caruman KWSP pekerja=RM37

Upah dari RM460.01 hingga RM480:
Caruman KWSP majikan= RM63, Caruman KWSP pekerja=RM39

Upah dari RM480.01 hingga RM500:
Caruman KWSP majikan= RM65, Caruman KWSP pekerja=RM40

Upah dari RM500.01 hingga RM520:
Caruman KWSP majikan= RM68, Caruman KWSP pekerja=RM42

Upah dari RM520.01 hingga RM540:
Caruman KWSP majikan= RM71, Caruman KWSP pekerja=RM44

Upah dari RM540.01 hingga RM560:
Caruman KWSP majikan= RM73, Caruman KWSP pekerja=RM45

Upah dari RM560.01 hingga RM580:
Caruman KWSP majikan= RM76, Caruman KWSP pekerja=RM47

Upah dari RM580.01 hingga RM600:
Caruman KWSP majikan= RM78, Caruman KWSP pekerja=RM48

Upah dari RM600.01 hingga RM620:
Caruman KWSP majikan= RM81, Caruman KWSP pekerja=RM50

Upah dari RM620.01 hingga RM640:
Caruman KWSP majikan= RM84, Caruman KWSP pekerja=RM52

Upah dari RM640.01 hingga RM660:
Caruman KWSP majikan= RM86, Caruman KWSP pekerja=RM53

Upah dari RM660.01 hingga RM680:
Caruman KWSP majikan= RM89, Caruman KWSP pekerja=RM55

Upah dari RM680.01 hingga RM700:
Caruman KWSP majikan= RM91, Caruman KWSP pekerja=RM56

Upah dari RM700.01 hingga RM720:
Caruman KWSP majikan= RM94, Caruman KWSP pekerja=RM58

Upah dari RM720.01 hingga RM740:
Caruman KWSP majikan= RM97, Caruman KWSP pekerja=RM60

Upah dari RM740.01 hingga RM760:
Caruman KWSP majikan= RM99, Caruman KWSP pekerja=RM61

Upah dari RM760.01 hingga RM780:
Caruman KWSP majikan= RM102, Caruman KWSP pekerja=RM63

Upah dari RM780.01 hingga RM800:
Caruman KWSP majikan= RM104, Caruman KWSP pekerja=RM64

Upah dari RM800.01 hingga RM820:
Caruman KWSP majikan= RM107, Caruman KWSP pekerja=RM66

Upah dari RM820.01 hingga RM840:
Caruman KWSP majikan= RM110, Caruman KWSP pekerja=RM68

Upah dari RM840.01 hingga RM860:
Caruman KWSP majikan= RM112, Caruman KWSP pekerja=RM69

Upah dari RM860.01 hingga RM880:
Caruman KWSP majikan= RM115, Caruman KWSP pekerja=RM71

Upah dari RM880.01 hingga RM900:
Caruman KWSP majikan= RM117, Caruman KWSP pekerja=RM72

Upah dari RM900.01 hingga RM920:
Caruman KWSP majikan= RM120, Caruman KWSP pekerja=RM74

Upah dari RM920.01 hingga RM940:
Caruman KWSP majikan= RM123, Caruman KWSP pekerja=RM76

Upah dari RM940.01 hingga RM960:
Caruman KWSP majikan= RM125, Caruman KWSP pekerja=RM77

Upah dari RM960.01 hingga RM980:
Caruman KWSP majikan= RM128, Caruman KWSP pekerja=RM79

Upah dari RM980.01 hingga RM1000:
Caruman KWSP majikan= RM130, Caruman KWSP pekerja=RM80

Upah dari RM1000.01 hingga RM1020:
Caruman KWSP majikan= RM133, Caruman KWSP pekerja=RM82

Upah dari RM1020.01 hingga RM1040:
Caruman KWSP majikan= RM136, Caruman KWSP pekerja=RM84

Upah dari RM1040.01 hingga RM1060:
Caruman KWSP majikan= RM138, Caruman KWSP pekerja=RM85

Upah dari RM1060.01 hingga RM1080:
Caruman KWSP majikan= RM141, Caruman KWSP pekerja=RM87

Upah dari RM1080.01 hingga RM1100:
Caruman KWSP majikan= RM143, Caruman KWSP pekerja=RM88

Upah dari RM1100.01 hingga RM1120:
Caruman KWSP majikan= RM146, Caruman KWSP pekerja=RM90

Upah dari RM1120.01 hingga RM1140:
Caruman KWSP majikan= RM149, Caruman KWSP pekerja=RM92

Upah dari RM1140.01 hingga RM1160:
Caruman KWSP majikan= RM151, Caruman KWSP pekerja=RM93

Upah dari RM1160.01 hingga RM1180:
Caruman KWSP majikan= RM154, Caruman KWSP pekerja=RM95

Upah dari RM1180.01 hingga RM1200:
Caruman KWSP majikan= RM156, Caruman KWSP pekerja=RM96

Upah dari RM1200.01 hingga RM1220:
Caruman KWSP majikan= RM159, Caruman KWSP pekerja=RM98

Upah dari RM1220.01 hingga RM1240:
Caruman KWSP majikan= RM162, Caruman KWSP pekerja=RM100

Upah dari RM1240.01 hingga RM1260:
Caruman KWSP majikan= RM164, Caruman KWSP pekerja=RM101

Upah dari RM1260.01 hingga RM1280:
Caruman KWSP majikan= RM167, Caruman KWSP pekerja=RM103

Upah dari RM1280.01 hingga RM1300:
Caruman KWSP majikan= RM169, Caruman KWSP pekerja=RM104

Upah dari RM1300.01 hingga RM1320:
Caruman KWSP majikan= RM172, Caruman KWSP pekerja=RM106

Upah dari RM1320.01 hingga RM1340:
Caruman KWSP majikan= RM175, Caruman KWSP pekerja=RM108

Upah dari RM1340.01 hingga RM1360:
Caruman KWSP majikan= RM177, Caruman KWSP pekerja=RM109

Upah dari RM1360.01 hingga RM1380:
Caruman KWSP majikan= RM180, Caruman KWSP pekerja=RM111

Upah dari RM1380.01 hingga RM1400:
Caruman KWSP majikan= RM182, Caruman KWSP pekerja=RM112

Upah dari RM1400.01 hingga RM1420:
Caruman KWSP majikan= RM185, Caruman KWSP pekerja=RM114

Upah dari RM1420.01 hingga RM1440:
Caruman KWSP majikan= RM188, Caruman KWSP pekerja=RM116

Upah dari RM1440.01 hingga RM1460:
Caruman KWSP majikan= RM190, Caruman KWSP pekerja=RM117

Upah dari RM1460.01 hingga RM1480:
Caruman KWSP majikan= RM193, Caruman KWSP pekerja=RM119

Upah dari RM1480.01 hingga RM1500:
Caruman KWSP majikan= RM195, Caruman KWSP pekerja=RM120

Upah dari RM1500.01 hingga RM1520:
Caruman KWSP majikan= RM198, Caruman KWSP pekerja=RM122

Upah dari RM1520.01 hingga RM1540:
Caruman KWSP majikan= RM201, Caruman KWSP pekerja=RM124

Upah dari RM1540.01 hingga RM1560:
Caruman KWSP majikan= RM203, Caruman KWSP pekerja=RM125

Upah dari RM1560.01 hingga RM1580:
Caruman KWSP majikan= RM206, Caruman KWSP pekerja=RM127

Upah dari RM1580.01 hingga RM1600:
Caruman KWSP majikan= RM208, Caruman KWSP pekerja=RM128

Upah dari RM1600.01 hingga RM1620:
Caruman KWSP majikan= RM211, Caruman KWSP pekerja=RM130

Upah dari RM1620.01 hingga RM1640:
Caruman KWSP majikan= RM214, Caruman KWSP pekerja=RM132

Upah dari RM1640.01 hingga RM1660:
Caruman KWSP majikan= RM216, Caruman KWSP pekerja=RM133

Upah dari RM1660.01 hingga RM1680:
Caruman KWSP majikan= RM219, Caruman KWSP pekerja=RM135

Upah dari RM1680.01 hingga RM1700:
Caruman KWSP majikan= RM221, Caruman KWSP pekerja=RM136

Upah dari RM1700.01 hingga RM1720:
Caruman KWSP majikan= RM224, Caruman KWSP pekerja=RM138

Upah dari RM1720.01 hingga RM1740:
Caruman KWSP majikan= RM227, Caruman KWSP pekerja=RM140

Upah dari RM1740.01 hingga RM1760:
Caruman KWSP majikan= RM229, Caruman KWSP pekerja=RM141

Upah dari RM1760.01 hingga RM1780:
Caruman KWSP majikan= RM232, Caruman KWSP pekerja=RM143

Upah dari RM1780.01 hingga RM1800:
Caruman KWSP majikan= RM234, Caruman KWSP pekerja=RM144

Upah dari RM1800.01 hingga RM1820:
Caruman KWSP majikan= RM237, Caruman KWSP pekerja=RM146

Upah dari RM1820.01 hingga RM1840:
Caruman KWSP majikan= RM240, Caruman KWSP pekerja=RM148

Upah dari RM1840.01 hingga RM1860:
Caruman KWSP majikan= RM242, Caruman KWSP pekerja=RM149

Upah dari RM1860.01 hingga RM1880:
Caruman KWSP majikan= RM245, Caruman KWSP pekerja=RM151

Upah dari RM1880.01 hingga RM1900:
Caruman KWSP majikan= RM247, Caruman KWSP pekerja=RM152

Upah dari RM1900.01 hingga RM1920:
Caruman KWSP majikan= RM250, Caruman KWSP pekerja=RM154

Upah dari RM1920.01 hingga RM1940:
Caruman KWSP majikan= RM253, Caruman KWSP pekerja=RM156

Upah dari RM1940.01 hingga RM1960:
Caruman KWSP majikan= RM255, Caruman KWSP pekerja=RM157

Upah dari RM1960.01 hingga RM1980:
Caruman KWSP majikan= RM258, Caruman KWSP pekerja=RM159

Upah dari RM1980.01 hingga RM2000:
Caruman KWSP majikan= RM260, Caruman KWSP pekerja=RM160

Upah dari RM2000.01 hingga RM2020:
Caruman KWSP majikan= RM263, Caruman KWSP pekerja=RM162

Upah dari RM2020.01 hingga RM2040:
Caruman KWSP majikan= RM266, Caruman KWSP pekerja=RM164

Upah dari RM2040.01 hingga RM2060:
Caruman KWSP majikan= RM268, Caruman KWSP pekerja=RM165

Upah dari RM2060.01 hingga RM2080:
Caruman KWSP majikan= RM271, Caruman KWSP pekerja=RM167

Upah dari RM2080.01 hingga RM2100:
Caruman KWSP majikan= RM273, Caruman KWSP pekerja=RM168

Upah dari RM2100.01 hingga RM2120:
Caruman KWSP majikan= RM276, Caruman KWSP pekerja=RM170

Upah dari RM2120.01 hingga RM2140:
Caruman KWSP majikan= RM279, Caruman KWSP pekerja=RM172

Upah dari RM2140.01 hingga RM2160:
Caruman KWSP majikan= RM281, Caruman KWSP pekerja=RM173

Upah dari RM2160.01 hingga RM2180:
Caruman KWSP majikan= RM284, Caruman KWSP pekerja=RM175

Upah dari RM2180.01 hingga RM2200:
Caruman KWSP majikan= RM286, Caruman KWSP pekerja=RM176

Upah dari RM2200.01 hingga RM2220:
Caruman KWSP majikan= RM289, Caruman KWSP pekerja=RM178

Upah dari RM2220.01 hingga RM2240:
Caruman KWSP majikan= RM292, Caruman KWSP pekerja=RM180

Upah dari RM2240.01 hingga RM2260:
Caruman KWSP majikan= RM294, Caruman KWSP pekerja=RM181

Upah dari RM2260.01 hingga RM2280:
Caruman KWSP majikan= RM297, Caruman KWSP pekerja=RM183

Upah dari RM2280.01 hingga RM2300:
Caruman KWSP majikan= RM299, Caruman KWSP pekerja=RM184

Upah dari RM2300.01 hingga RM2320:
Caruman KWSP majikan= RM302, Caruman KWSP pekerja=RM186

Upah dari RM2320.01 hingga RM2340:
Caruman KWSP majikan= RM305, Caruman KWSP pekerja=RM188

Upah dari RM2340.01 hingga RM2360:
Caruman KWSP majikan= RM307, Caruman KWSP pekerja=RM189

Upah dari RM2360.01 hingga RM2380:
Caruman KWSP majikan= RM310, Caruman KWSP pekerja=RM191

Upah dari RM2380.01 hingga RM2400:
Caruman KWSP majikan= RM312, Caruman KWSP pekerja=RM192

Upah dari RM2400.01 hingga RM2420:
Caruman KWSP majikan= RM315, Caruman KWSP pekerja=RM194

Upah dari RM2420.01 hingga RM2440:
Caruman KWSP majikan= RM318, Caruman KWSP pekerja=RM196

Upah dari RM2440.01 hingga RM2460:
Caruman KWSP majikan= RM320, Caruman KWSP pekerja=RM197

Upah dari RM2460.01 hingga RM2480:
Caruman KWSP majikan= RM323, Caruman KWSP pekerja=RM199

Upah dari RM2480.01 hingga RM2500:
Caruman KWSP majikan= RM325, Caruman KWSP pekerja=RM200

Upah dari RM2500.01 hingga RM2520:
Caruman KWSP majikan= RM328, Caruman KWSP pekerja=RM202

Upah dari RM2520.01 hingga RM2540:
Caruman KWSP majikan= RM331, Caruman KWSP pekerja=RM204

Upah dari RM2540.01 hingga RM2560:
Caruman KWSP majikan= RM333, Caruman KWSP pekerja=RM205

Upah dari RM2560.01 hingga RM2580:
Caruman KWSP majikan= RM336, Caruman KWSP pekerja=RM207

Upah dari RM2580.01 hingga RM2600:
Caruman KWSP majikan= RM338, Caruman KWSP pekerja=RM208

Upah dari RM2600.01 hingga RM2620:
Caruman KWSP majikan= RM341, Caruman KWSP pekerja=RM210

Upah dari RM2620.01 hingga RM2640:
Caruman KWSP majikan= RM344, Caruman KWSP pekerja=RM212

Upah dari RM2640.01 hingga RM2660:
Caruman KWSP majikan= RM346, Caruman KWSP pekerja=RM213

Upah dari RM2660.01 hingga RM2680:
Caruman KWSP majikan= RM349, Caruman KWSP pekerja=RM215

Upah dari RM2680.01 hingga RM2700:
Caruman KWSP majikan= RM351, Caruman KWSP pekerja=RM216

Upah dari RM2700.01 hingga RM2720:
Caruman KWSP majikan= RM354, Caruman KWSP pekerja=RM218

Upah dari RM2720.01 hingga RM2740:
Caruman KWSP majikan= RM357, Caruman KWSP pekerja=RM220

Upah dari RM2740.01 hingga RM2760:
Caruman KWSP majikan= RM359, Caruman KWSP pekerja=RM221

Upah dari RM2760.01 hingga RM2780:
Caruman KWSP majikan= RM362, Caruman KWSP pekerja=RM223

Upah dari RM2780.01 hingga RM2800:
Caruman KWSP majikan= RM364, Caruman KWSP pekerja=RM224

Upah dari RM2800.01 hingga RM2820:
Caruman KWSP majikan= RM367, Caruman KWSP pekerja=RM226

Upah dari RM2820.01 hingga RM2840:
Caruman KWSP majikan= RM370, Caruman KWSP pekerja=RM228

Upah dari RM2840.01 hingga RM2860:
Caruman KWSP majikan= RM372, Caruman KWSP pekerja=RM229

Upah dari RM2860.01 hingga RM2880:
Caruman KWSP majikan= RM375, Caruman KWSP pekerja=RM231

Upah dari RM2880.01 hingga RM2900:
Caruman KWSP majikan= RM377, Caruman KWSP pekerja=RM232

Upah dari RM2900.01 hingga RM2920:
Caruman KWSP majikan= RM380, Caruman KWSP pekerja=RM234

Upah dari RM2920.01 hingga RM2940:
Caruman KWSP majikan= RM383, Caruman KWSP pekerja=RM236

Upah dari RM2940.01 hingga RM2960:
Caruman KWSP majikan= RM385, Caruman KWSP pekerja=RM237

Upah dari RM2960.01 hingga RM2980:
Caruman KWSP majikan= RM388, Caruman KWSP pekerja=RM239

Upah dari RM2980.01 hingga RM3000:
Caruman KWSP majikan= RM390, Caruman KWSP pekerja=RM240

Upah dari RM3000.01 hingga RM3020:
Caruman KWSP majikan= RM393, Caruman KWSP pekerja=RM242

Upah dari RM3020.01 hingga RM3040:
Caruman KWSP majikan= RM396, Caruman KWSP pekerja=RM244

Upah dari RM3040.01 hingga RM3060:
Caruman KWSP majikan= RM398, Caruman KWSP pekerja=RM245

Upah dari RM3060.01 hingga RM3080:
Caruman KWSP majikan= RM401, Caruman KWSP pekerja=RM247

Upah dari RM3080.01 hingga RM3100:
Caruman KWSP majikan= RM403, Caruman KWSP pekerja=RM248

Upah dari RM3100.01 hingga RM3120:
Caruman KWSP majikan= RM406, Caruman KWSP pekerja=RM250

Upah dari RM3120.01 hingga RM3140:
Caruman KWSP majikan= RM409, Caruman KWSP pekerja=RM252

Upah dari RM3140.01 hingga RM3160:
Caruman KWSP majikan= RM411, Caruman KWSP pekerja=RM253

Upah dari RM3160.01 hingga RM3180:
Caruman KWSP majikan= RM414, Caruman KWSP pekerja=RM255

Upah dari RM3180.01 hingga RM3200:
Caruman KWSP majikan= RM416, Caruman KWSP pekerja=RM256

Upah dari RM3200.01 hingga RM3220:
Caruman KWSP majikan= RM419, Caruman KWSP pekerja=RM258

Upah dari RM3220.01 hingga RM3240:
Caruman KWSP majikan= RM422, Caruman KWSP pekerja=RM260

Upah dari RM3240.01 hingga RM3260:
Caruman KWSP majikan= RM424, Caruman KWSP pekerja=RM261

Upah dari RM3260.01 hingga RM3280:
Caruman KWSP majikan= RM427, Caruman KWSP pekerja=RM263

Upah dari RM3280.01 hingga RM3300:
Caruman KWSP majikan= RM429, Caruman KWSP pekerja=RM264

Upah dari RM3300.01 hingga RM3320:
Caruman KWSP majikan= RM432, Caruman KWSP pekerja=RM266

Upah dari RM3320.01 hingga RM3340:
Caruman KWSP majikan= RM435, Caruman KWSP pekerja=RM268

Upah dari RM3340.01 hingga RM3360:
Caruman KWSP majikan= RM437, Caruman KWSP pekerja=RM269

Upah dari RM3360.01 hingga RM3380:
Caruman KWSP majikan= RM440, Caruman KWSP pekerja=RM271

Upah dari RM3380.01 hingga RM3400:
Caruman KWSP majikan= RM442, Caruman KWSP pekerja=RM272

Upah dari RM3400.01 hingga RM3420:
Caruman KWSP majikan= RM445, Caruman KWSP pekerja=RM274

Upah dari RM3420.01 hingga RM3440:
Caruman KWSP majikan= RM448, Caruman KWSP pekerja=RM276

Upah dari RM3440.01 hingga RM3460:
Caruman KWSP majikan= RM450, Caruman KWSP pekerja=RM277

Upah dari RM3460.01 hingga RM3480:
Caruman KWSP majikan= RM453, Caruman KWSP pekerja=RM279

Upah dari RM3480.01 hingga RM3500:
Caruman KWSP majikan= RM455, Caruman KWSP pekerja=RM280

Upah dari RM3500.01 hingga RM3520:
Caruman KWSP majikan= RM458, Caruman KWSP pekerja=RM282

Upah dari RM3520.01 hingga RM3540:
Caruman KWSP majikan= RM461, Caruman KWSP pekerja=RM284

Upah dari RM3540.01 hingga RM3560:
Caruman KWSP majikan= RM463, Caruman KWSP pekerja=RM285

Upah dari RM3560.01 hingga RM3580:
Caruman KWSP majikan= RM466, Caruman KWSP pekerja=RM287

Upah dari RM3580.01 hingga RM3600:
Caruman KWSP majikan= RM468, Caruman KWSP pekerja=RM288

Upah dari RM3600.01 hingga RM3620:
Caruman KWSP majikan= RM471, Caruman KWSP pekerja=RM290

Upah dari RM3620.01 hingga RM3640:
Caruman KWSP majikan= RM474, Caruman KWSP pekerja=RM292

Upah dari RM3640.01 hingga RM3660:
Caruman KWSP majikan= RM476, Caruman KWSP pekerja=RM293

Upah dari RM3660.01 hingga RM3680:
Caruman KWSP majikan= RM479, Caruman KWSP pekerja=RM295

Upah dari RM3680.01 hingga RM3700:
Caruman KWSP majikan= RM481, Caruman KWSP pekerja=RM296

Upah dari RM3700.01 hingga RM3720:
Caruman KWSP majikan= RM484, Caruman KWSP pekerja=RM298

Upah dari RM3720.01 hingga RM3740:
Caruman KWSP majikan= RM487, Caruman KWSP pekerja=RM300

Upah dari RM3740.01 hingga RM3760:
Caruman KWSP majikan= RM489, Caruman KWSP pekerja=RM301

Upah dari RM3760.01 hingga RM3780:
Caruman KWSP majikan= RM492, Caruman KWSP pekerja=RM303

Upah dari RM3780.01 hingga RM3800:
Caruman KWSP majikan= RM494, Caruman KWSP pekerja=RM304

Upah dari RM3800.01 hingga RM3820:
Caruman KWSP majikan= RM497, Caruman KWSP pekerja=RM306

Upah dari RM3820.01 hingga RM3840:
Caruman KWSP majikan= RM500, Caruman KWSP pekerja=RM308

Upah dari RM3840.01 hingga RM3860:
Caruman KWSP majikan= RM502, Caruman KWSP pekerja=RM309

Upah dari RM3860.01 hingga RM3880:
Caruman KWSP majikan= RM505, Caruman KWSP pekerja=RM311

Upah dari RM3880.01 hingga RM3900:
Caruman KWSP majikan= RM507, Caruman KWSP pekerja=RM312

Upah dari RM3900.01 hingga RM3920:
Caruman KWSP majikan= RM510, Caruman KWSP pekerja=RM314

Upah dari RM3920.01 hingga RM3940:
Caruman KWSP majikan= RM513, Caruman KWSP pekerja=RM316

Upah dari RM3940.01 hingga RM3960:
Caruman KWSP majikan= RM515, Caruman KWSP pekerja=RM317

Upah dari RM3960.01 hingga RM3980:
Caruman KWSP majikan= RM518, Caruman KWSP pekerja=RM319

Upah dari RM3980.01 hingga RM4000:
Caruman KWSP majikan= RM520, Caruman KWSP pekerja=RM320

Upah dari RM4000.01 hingga RM4020:
Caruman KWSP majikan= RM523, Caruman KWSP pekerja=RM322

Upah dari RM4020.01 hingga RM4040:
Caruman KWSP majikan= RM526, Caruman KWSP pekerja=RM324

Upah dari RM4040.01 hingga RM4060:
Caruman KWSP majikan= RM528, Caruman KWSP pekerja=RM325

Upah dari RM4060.01 hingga RM4080:
Caruman KWSP majikan= RM531, Caruman KWSP pekerja=RM327

Upah dari RM4080.01 hingga RM4100:
Caruman KWSP majikan= RM533, Caruman KWSP pekerja=RM328

Upah dari RM4100.01 hingga RM4120:
Caruman KWSP majikan= RM536, Caruman KWSP pekerja=RM330

Upah dari RM4120.01 hingga RM4140:
Caruman KWSP majikan= RM539, Caruman KWSP pekerja=RM332

Upah dari RM4140.01 hingga RM4160:
Caruman KWSP majikan= RM541, Caruman KWSP pekerja=RM333

Upah dari RM4160.01 hingga RM4180:
Caruman KWSP majikan= RM544, Caruman KWSP pekerja=RM335

Upah dari RM4180.01 hingga RM4200:
Caruman KWSP majikan= RM546, Caruman KWSP pekerja=RM336

Upah dari RM4200.01 hingga RM4220:
Caruman KWSP majikan= RM549, Caruman KWSP pekerja=RM338

Upah dari RM4220.01 hingga RM4240:
Caruman KWSP majikan= RM552, Caruman KWSP pekerja=RM340

Upah dari RM4240.01 hingga RM4260:
Caruman KWSP majikan= RM554, Caruman KWSP pekerja=RM341

Upah dari RM4260.01 hingga RM4280:
Caruman KWSP majikan= RM557, Caruman KWSP pekerja=RM343

Upah dari RM4280.01 hingga RM4300:
Caruman KWSP majikan= RM559, Caruman KWSP pekerja=RM344

Upah dari RM4300.01 hingga RM4320:
Caruman KWSP majikan= RM562, Caruman KWSP pekerja=RM346

Upah dari RM4320.01 hingga RM4340:
Caruman KWSP majikan= RM565, Caruman KWSP pekerja=RM348

Upah dari RM4340.01 hingga RM4360:
Caruman KWSP majikan= RM567, Caruman KWSP pekerja=RM349

Upah dari RM4360.01 hingga RM4380:
Caruman KWSP majikan= RM570, Caruman KWSP pekerja=RM351

Upah dari RM4380.01 hingga RM4400:
Caruman KWSP majikan= RM572, Caruman KWSP pekerja=RM352

Upah dari RM4400.01 hingga RM4420:
Caruman KWSP majikan= RM575, Caruman KWSP pekerja=RM354

Upah dari RM4420.01 hingga RM4440:
Caruman KWSP majikan= RM578, Caruman KWSP pekerja=RM356

Upah dari RM4440.01 hingga RM4460:
Caruman KWSP majikan= RM580, Caruman KWSP pekerja=RM357

Upah dari RM4460.01 hingga RM4480:
Caruman KWSP majikan= RM583, Caruman KWSP pekerja=RM359

Upah dari RM4480.01 hingga RM4500:
Caruman KWSP majikan= RM585, Caruman KWSP pekerja=RM360

Upah dari RM4500.01 hingga RM4520:
Caruman KWSP majikan= RM588, Caruman KWSP pekerja=RM362

Upah dari RM4520.01 hingga RM4540:
Caruman KWSP majikan= RM591, Caruman KWSP pekerja=RM364

Upah dari RM4540.01 hingga RM4560:
Caruman KWSP majikan= RM593, Caruman KWSP pekerja=RM365

Upah dari RM4560.01 hingga RM4580:
Caruman KWSP majikan= RM596, Caruman KWSP pekerja=RM367

Upah dari RM4580.01 hingga RM4600:
Caruman KWSP majikan= RM598, Caruman KWSP pekerja=RM368

Upah dari RM4600.01 hingga RM4620:
Caruman KWSP majikan= RM601, Caruman KWSP pekerja=RM370

Upah dari RM4620.01 hingga RM4640:
Caruman KWSP majikan= RM604, Caruman KWSP pekerja=RM372

Upah dari RM4640.01 hingga RM4660:
Caruman KWSP majikan= RM606, Caruman KWSP pekerja=RM373

Upah dari RM4660.01 hingga RM4680:
Caruman KWSP majikan= RM609, Caruman KWSP pekerja=RM375

Upah dari RM4680.01 hingga RM4700:
Caruman KWSP majikan= RM611, Caruman KWSP pekerja=RM376

Upah dari RM4700.01 hingga RM4720:
Caruman KWSP majikan= RM614, Caruman KWSP pekerja=RM378

Upah dari RM4720.01 hingga RM4740:
Caruman KWSP majikan= RM617, Caruman KWSP pekerja=RM380

Upah dari RM4740.01 hingga RM4760:
Caruman KWSP majikan= RM619, Caruman KWSP pekerja=RM381

Upah dari RM4760.01 hingga RM4780:
Caruman KWSP majikan= RM622, Caruman KWSP pekerja=RM383

Upah dari RM4780.01 hingga RM4800:
Caruman KWSP majikan= RM624, Caruman KWSP pekerja=RM384

Upah dari RM4800.01 hingga RM4820:
Caruman KWSP majikan= RM627, Caruman KWSP pekerja=RM386

Upah dari RM4820.01 hingga RM4840:
Caruman KWSP majikan= RM630, Caruman KWSP pekerja=RM388

Upah dari RM4840.01 hingga RM4860:
Caruman KWSP majikan= RM632, Caruman KWSP pekerja=RM389

Upah dari RM4860.01 hingga RM4880:
Caruman KWSP majikan= RM635, Caruman KWSP pekerja=RM391

Upah dari RM4880.01 hingga RM4900:
Caruman KWSP majikan= RM637, Caruman KWSP pekerja=RM392

Upah dari RM4900.01 hingga RM4920:
Caruman KWSP majikan= RM640, Caruman KWSP pekerja=RM394

Upah dari RM4920.01 hingga RM4940:
Caruman KWSP majikan= RM643, Caruman KWSP pekerja=RM396

Upah dari RM4940.01 hingga RM4960:
Caruman KWSP majikan= RM645, Caruman KWSP pekerja=RM397

Upah dari RM4960.01 hingga RM4980:
Caruman KWSP majikan= RM648, Caruman KWSP pekerja=RM399

Upah dari RM4980.01 hingga RM5000:
Caruman KWSP majikan= RM650, Caruman KWSP pekerja=RM400

Upah dari RM5000.01 hingga RM5100:
Caruman KWSP majikan= RM612, Caruman KWSP pekerja=RM408

Upah dari RM5100.01 hingga RM5200:
Caruman KWSP majikan= RM624, Caruman KWSP pekerja=RM416

Upah dari RM5200.01 hingga RM5300:
Caruman KWSP majikan= RM636, Caruman KWSP pekerja=RM424

Upah dari RM5300.01 hingga RM5400:
Caruman KWSP majikan= RM648, Caruman KWSP pekerja=RM432

Upah dari RM5400.01 hingga RM5500:
Caruman KWSP majikan= RM660, Caruman KWSP pekerja=RM440

Upah dari RM5500.01 hingga RM5600:
Caruman KWSP majikan= RM672, Caruman KWSP pekerja=RM448

Upah dari RM5600.01 hingga RM5700:
Caruman KWSP majikan= RM684, Caruman KWSP pekerja=RM456

Upah dari RM5700.01 hingga RM5800:
Caruman KWSP majikan= RM696, Caruman KWSP pekerja=RM464

Upah dari RM5800.01 hingga RM5900:
Caruman KWSP majikan= RM708, Caruman KWSP pekerja=RM472

Upah dari RM5900.01 hingga RM6000:
Caruman KWSP majikan= RM720, Caruman KWSP pekerja=RM480

Upah dari RM6000.01 hingga RM6100:
Caruman KWSP majikan= RM732, Caruman KWSP pekerja=RM488

Upah dari RM6100.01 hingga RM6200:
Caruman KWSP majikan= RM744, Caruman KWSP pekerja=RM496

Upah dari RM6200.01 hingga RM6300:
Caruman KWSP majikan= RM756, Caruman KWSP pekerja=RM504

Upah dari RM6300.01 hingga RM6400:
Caruman KWSP majikan= RM768, Caruman KWSP pekerja=RM512

Upah dari RM6400.01 hingga RM6500:
Caruman KWSP majikan= RM780, Caruman KWSP pekerja=RM520

Upah dari RM6500.01 hingga RM6600:
Caruman KWSP majikan= RM792, Caruman KWSP pekerja=RM528

Upah dari RM6600.01 hingga RM6700:
Caruman KWSP majikan= RM804, Caruman KWSP pekerja=RM536

Upah dari RM6700.01 hingga RM6800:
Caruman KWSP majikan= RM816, Caruman KWSP pekerja=RM544

Upah dari RM6800.01 hingga RM6900:
Caruman KWSP majikan= RM828, Caruman KWSP pekerja=RM552

Upah dari RM6900.01 hingga RM7000:
Caruman KWSP majikan= RM840, Caruman KWSP pekerja=RM560

Upah dari RM7000.01 hingga RM7100:
Caruman KWSP majikan= RM852, Caruman KWSP pekerja=RM568

Upah dari RM7100.01 hingga RM7200:
Caruman KWSP majikan= RM864, Caruman KWSP pekerja=RM576

Upah dari RM7200.01 hingga RM7300:
Caruman KWSP majikan= RM876, Caruman KWSP pekerja=RM584

Upah dari RM7300.01 hingga RM7400:
Caruman KWSP majikan= RM888, Caruman KWSP pekerja=RM592

Upah dari RM7400.01 hingga RM7500:
Caruman KWSP majikan= RM900, Caruman KWSP pekerja=RM600

Upah dari RM7500.01 hingga RM7600:
Caruman KWSP majikan= RM912, Caruman KWSP pekerja=RM608

Upah dari RM7600.01 hingga RM7700:
Caruman KWSP majikan= RM924, Caruman KWSP pekerja=RM616

Upah dari RM7700.01 hingga RM7800:
Caruman KWSP majikan= RM936, Caruman KWSP pekerja=RM624

Upah dari RM7800.01 hingga RM7900:
Caruman KWSP majikan= RM948, Caruman KWSP pekerja=RM632

Upah dari RM7900.01 hingga RM8000:
Caruman KWSP majikan= RM960, Caruman KWSP pekerja=RM640

Upah dari RM8000.01 hingga RM8100:
Caruman KWSP majikan= RM972, Caruman KWSP pekerja=RM648

Upah dari RM8100.01 hingga RM8200:
Caruman KWSP majikan= RM984, Caruman KWSP pekerja=RM656

Upah dari RM8200.01 hingga RM8300:
Caruman KWSP majikan= RM996, Caruman KWSP pekerja=RM664

Upah dari RM8300.01 hingga RM8400:
Caruman KWSP majikan= RM1008, Caruman KWSP pekerja=RM672

Upah dari RM8400.01 hingga RM8500:
Caruman KWSP majikan= RM1020, Caruman KWSP pekerja=RM680

Upah dari RM8500.01 hingga RM8600:
Caruman KWSP majikan= RM1032, Caruman KWSP pekerja=RM688

Upah dari RM8600.01 hingga RM8700:
Caruman KWSP majikan= RM1044, Caruman KWSP pekerja=RM696

Upah dari RM8700.01 hingga RM8800:
Caruman KWSP majikan= RM1056, Caruman KWSP pekerja=RM704

Upah dari RM8800.01 hingga RM8900:
Caruman KWSP majikan= RM1068, Caruman KWSP pekerja=RM712

Upah dari RM8900.01 hingga RM9000:
Caruman KWSP majikan= RM1080, Caruman KWSP pekerja=RM720

Upah dari RM9000.01 hingga RM9100:
Caruman KWSP majikan= RM1092, Caruman KWSP pekerja=RM728

Upah dari RM9100.01 hingga RM9200:
Caruman KWSP majikan= RM1104, Caruman KWSP pekerja=RM736

Upah dari RM9200.01 hingga RM9300:
Caruman KWSP majikan= RM1116, Caruman KWSP pekerja=RM744

Upah dari RM9300.01 hingga RM9400:
Caruman KWSP majikan= RM1128, Caruman KWSP pekerja=RM752

Upah dari RM9400.01 hingga RM9500:
Caruman KWSP majikan= RM1140, Caruman KWSP pekerja=RM760

Upah dari RM9500.01 hingga RM9600:
Caruman KWSP majikan= RM1152, Caruman KWSP pekerja=RM768

Upah dari RM9600.01 hingga RM9700:
Caruman KWSP majikan= RM1164, Caruman KWSP pekerja=RM776

Upah dari RM9700.01 hingga RM9800:
Caruman KWSP majikan= RM1176, Caruman KWSP pekerja=RM784

Upah dari RM9800.01 hingga RM9900:
Caruman KWSP majikan= RM1188, Caruman KWSP pekerja=RM792

Upah dari RM9900.01 hingga RM10000:
Caruman KWSP majikan= RM1200, Caruman KWSP pekerja=RM800

Upah dari RM10000.01 hingga RM10100:
Caruman KWSP majikan= RM1212, Caruman KWSP pekerja=RM808

Upah dari RM10100.01 hingga RM10200:
Caruman KWSP majikan= RM1224, Caruman KWSP pekerja=RM816

Upah dari RM10200.01 hingga RM10300:
Caruman KWSP majikan= RM1236, Caruman KWSP pekerja=RM824

Upah dari RM10300.01 hingga RM10400:
Caruman KWSP majikan= RM1248, Caruman KWSP pekerja=RM832

Upah dari RM10400.01 hingga RM10500:
Caruman KWSP majikan= RM1260, Caruman KWSP pekerja=RM840

Upah dari RM10500.01 hingga RM10600:
Caruman KWSP majikan= RM1272, Caruman KWSP pekerja=RM848

Upah dari RM10600.01 hingga RM10700:
Caruman KWSP majikan= RM1284, Caruman KWSP pekerja=RM856

Upah dari RM10700.01 hingga RM10800:
Caruman KWSP majikan= RM1296, Caruman KWSP pekerja=RM864

Upah dari RM10800.01 hingga RM10900:
Caruman KWSP majikan= RM1308, Caruman KWSP pekerja=RM872

Upah dari RM10900.01 hingga RM11000:
Caruman KWSP majikan= RM1320, Caruman KWSP pekerja=RM880

Upah dari RM11000.01 hingga RM11100:
Caruman KWSP majikan= RM1332, Caruman KWSP pekerja=RM888

Upah dari RM11100.01 hingga RM11200:
Caruman KWSP majikan= RM1344, Caruman KWSP pekerja=RM896

Upah dari RM11200.01 hingga RM11300:
Caruman KWSP majikan= RM1356, Caruman KWSP pekerja=RM904

Upah dari RM11300.01 hingga RM11400:
Caruman KWSP majikan= RM1368, Caruman KWSP pekerja=RM912

Upah dari RM11400.01 hingga RM11500:
Caruman KWSP majikan= RM1380, Caruman KWSP pekerja=RM920

Upah dari RM11500.01 hingga RM11600:
Caruman KWSP majikan= RM1392, Caruman KWSP pekerja=RM928

Upah dari RM11600.01 hingga RM11700:
Caruman KWSP majikan= RM1404, Caruman KWSP pekerja=RM936

Upah dari RM11700.01 hingga RM11800:
Caruman KWSP majikan= RM1416, Caruman KWSP pekerja=RM944

Upah dari RM11800.01 hingga RM11900:
Caruman KWSP majikan= RM1428, Caruman KWSP pekerja=RM952

Upah dari RM11900.01 hingga RM12000:
Caruman KWSP majikan= RM1440, Caruman KWSP pekerja=RM960

Upah dari RM12000.01 hingga RM12100:
Caruman KWSP majikan= RM1452, Caruman KWSP pekerja=RM968

Upah dari RM12100.01 hingga RM12200:
Caruman KWSP majikan= RM1464, Caruman KWSP pekerja=RM976

Upah dari RM12200.01 hingga RM12300:
Caruman KWSP majikan= RM1476, Caruman KWSP pekerja=RM984

Upah dari RM12300.01 hingga RM12400:
Caruman KWSP majikan= RM1488, Caruman KWSP pekerja=RM992

Upah dari RM12400.01 hingga RM12500:
Caruman KWSP majikan= RM1500, Caruman KWSP pekerja=RM1000

Upah dari RM12500.01 hingga RM12600:
Caruman KWSP majikan= RM1512, Caruman KWSP pekerja=RM1008

Upah dari RM12600.01 hingga RM12700:
Caruman KWSP majikan= RM1524, Caruman KWSP pekerja=RM1016

Upah dari RM12700.01 hingga RM12800:
Caruman KWSP majikan= RM1536, Caruman KWSP pekerja=RM1024

Upah dari RM12800.01 hingga RM12900:
Caruman KWSP majikan= RM1548, Caruman KWSP pekerja=RM1032

Upah dari RM12900.01 hingga RM13000:
Caruman KWSP majikan= RM1560, Caruman KWSP pekerja=RM1040

Upah dari RM13000.01 hingga RM13100:
Caruman KWSP majikan= RM1572, Caruman KWSP pekerja=RM1048

Upah dari RM13100.01 hingga RM13200:
Caruman KWSP majikan= RM1584, Caruman KWSP pekerja=RM1056

Upah dari RM13200.01 hingga RM13300:
Caruman KWSP majikan= RM1596, Caruman KWSP pekerja=RM1064

Upah dari RM13300.01 hingga RM13400:
Caruman KWSP majikan= RM1608, Caruman KWSP pekerja=RM1072

Upah dari RM13400.01 hingga RM13500:
Caruman KWSP majikan= RM1620, Caruman KWSP pekerja=RM1080

Upah dari RM13500.01 hingga RM13600:
Caruman KWSP majikan= RM1632, Caruman KWSP pekerja=RM1088

Upah dari RM13600.01 hingga RM13700:
Caruman KWSP majikan= RM1644, Caruman KWSP pekerja=RM1096

Upah dari RM13700.01 hingga RM13800:
Caruman KWSP majikan= RM1656, Caruman KWSP pekerja=RM1104

Upah dari RM13800.01 hingga RM13900:
Caruman KWSP majikan= RM1668, Caruman KWSP pekerja=RM1112

Upah dari RM13900.01 hingga RM14000:
Caruman KWSP majikan= RM1680, Caruman KWSP pekerja=RM1120

Upah dari RM14000.01 hingga RM14100:
Caruman KWSP majikan= RM1692, Caruman KWSP pekerja=RM1128

Upah dari RM14100.01 hingga RM14200:
Caruman KWSP majikan= RM1704, Caruman KWSP pekerja=RM1136

Upah dari RM14200.01 hingga RM14300:
Caruman KWSP majikan= RM1716, Caruman KWSP pekerja=RM1144

Upah dari RM14300.01 hingga RM14400:
Caruman KWSP majikan= RM1728, Caruman KWSP pekerja=RM1152

Upah dari RM14400.01 hingga RM14500:
Caruman KWSP majikan= RM1740, Caruman KWSP pekerja=RM1160

Upah dari RM14500.01 hingga RM14600:
Caruman KWSP majikan= RM1752, Caruman KWSP pekerja=RM1168

Upah dari RM14600.01 hingga RM14700:
Caruman KWSP majikan= RM1764, Caruman KWSP pekerja=RM1176

Upah dari RM14700.01 hingga RM14800:
Caruman KWSP majikan= RM1776, Caruman KWSP pekerja=RM1184

Upah dari RM14800.01 hingga RM14900:
Caruman KWSP majikan= RM1788, Caruman KWSP pekerja=RM1192

Upah dari RM14900.01 hingga RM15000:
Caruman KWSP majikan= RM1800, Caruman KWSP pekerja=RM1200

Upah dari RM15000.01 hingga RM15100:
Caruman KWSP majikan= RM1812, Caruman KWSP pekerja=RM1208

Upah dari RM15100.01 hingga RM15200:
Caruman KWSP majikan= RM1824, Caruman KWSP pekerja=RM1216

Upah dari RM15200.01 hingga RM15300:
Caruman KWSP majikan= RM1836, Caruman KWSP pekerja=RM1224

Upah dari RM15300.01 hingga RM15400:
Caruman KWSP majikan= RM1848, Caruman KWSP pekerja=RM1232

Upah dari RM15400.01 hingga RM15500:
Caruman KWSP majikan= RM1860, Caruman KWSP pekerja=RM1240

Upah dari RM15500.01 hingga RM15600:
Caruman KWSP majikan= RM1872, Caruman KWSP pekerja=RM1248

Upah dari RM15600.01 hingga RM15700:
Caruman KWSP majikan= RM1884, Caruman KWSP pekerja=RM1256

Upah dari RM15700.01 hingga RM15800:
Caruman KWSP majikan= RM1896, Caruman KWSP pekerja=RM1264

Upah dari RM15800.01 hingga RM15900:
Caruman KWSP majikan= RM1908, Caruman KWSP pekerja=RM1272

Upah dari RM15900.01 hingga RM16000:
Caruman KWSP majikan= RM1920, Caruman KWSP pekerja=RM1280

Upah dari RM16000.01 hingga RM16100:
Caruman KWSP majikan= RM1932, Caruman KWSP pekerja=RM1288

Upah dari RM16100.01 hingga RM16200:
Caruman KWSP majikan= RM1944, Caruman KWSP pekerja=RM1296

Upah dari RM16200.01 hingga RM16300:
Caruman KWSP majikan= RM1956, Caruman KWSP pekerja=RM1304

Upah dari RM16300.01 hingga RM16400:
Caruman KWSP majikan= RM1968, Caruman KWSP pekerja=RM1312

Upah dari RM16400.01 hingga RM16500:
Caruman KWSP majikan= RM1980, Caruman KWSP pekerja=RM1320

Upah dari RM16500.01 hingga RM16600:
Caruman KWSP majikan= RM1992, Caruman KWSP pekerja=RM1328

Upah dari RM16600.01 hingga RM16700:
Caruman KWSP majikan= RM2004, Caruman KWSP pekerja=RM1336

Upah dari RM16700.01 hingga RM16800:
Caruman KWSP majikan= RM2016, Caruman KWSP pekerja=RM1344

Upah dari RM16800.01 hingga RM16900:
Caruman KWSP majikan= RM2028, Caruman KWSP pekerja=RM1352

Upah dari RM16900.01 hingga RM17000:
Caruman KWSP majikan= RM2040, Caruman KWSP pekerja=RM1360

Upah dari RM17000.01 hingga RM17100:
Caruman KWSP majikan= RM2052, Caruman KWSP pekerja=RM1368

Upah dari RM17100.01 hingga RM17200:
Caruman KWSP majikan= RM2064, Caruman KWSP pekerja=RM1376

Upah dari RM17200.01 hingga RM17300:
Caruman KWSP majikan= RM2076, Caruman KWSP pekerja=RM1384

Upah dari RM17300.01 hingga RM17400:
Caruman KWSP majikan= RM2088, Caruman KWSP pekerja=RM1392

Upah dari RM17400.01 hingga RM17500:
Caruman KWSP majikan= RM2100, Caruman KWSP pekerja=RM1400

Upah dari RM17500.01 hingga RM17600:
Caruman KWSP majikan= RM2112, Caruman KWSP pekerja=RM1408

Upah dari RM17600.01 hingga RM17700:
Caruman KWSP majikan= RM2124, Caruman KWSP pekerja=RM1416

Upah dari RM17700.01 hingga RM17800:
Caruman KWSP majikan= RM2136, Caruman KWSP pekerja=RM1424

Upah dari RM17800.01 hingga RM17900:
Caruman KWSP majikan= RM2148, Caruman KWSP pekerja=RM1432

Upah dari RM17900.01 hingga RM18000:
Caruman KWSP majikan= RM2160, Caruman KWSP pekerja=RM1440

Upah dari RM18000.01 hingga RM18100:
Caruman KWSP majikan= RM2172, Caruman KWSP pekerja=RM1448

Upah dari RM18100.01 hingga RM18200:
Caruman KWSP majikan= RM2184, Caruman KWSP pekerja=RM1456

Upah dari RM18200.01 hingga RM18300:
Caruman KWSP majikan= RM2196, Caruman KWSP pekerja=RM1464

Upah dari RM18300.01 hingga RM18400:
Caruman KWSP majikan= RM2208, Caruman KWSP pekerja=RM1472

Upah dari RM18400.01 hingga RM18500:
Caruman KWSP majikan= RM2220, Caruman KWSP pekerja=RM1480

Upah dari RM18500.01 hingga RM18600:
Caruman KWSP majikan= RM2232, Caruman KWSP pekerja=RM1488

Upah dari RM18600.01 hingga RM18700:
Caruman KWSP majikan= RM2244, Caruman KWSP pekerja=RM1496

Upah dari RM18700.01 hingga RM18800:
Caruman KWSP majikan= RM2256, Caruman KWSP pekerja=RM1504

Upah dari RM18800.01 hingga RM18900:
Caruman KWSP majikan= RM2268, Caruman KWSP pekerja=RM1512

Upah dari RM18900.01 hingga RM19000:
Caruman KWSP majikan= RM2280, Caruman KWSP pekerja=RM1520

Upah dari RM19000.01 hingga RM19100:
Caruman KWSP majikan= RM2292, Caruman KWSP pekerja=RM1528

Upah dari RM19100.01 hingga RM19200:
Caruman KWSP majikan= RM2304, Caruman KWSP pekerja=RM1536

Upah dari RM19200.01 hingga RM19300:
Caruman KWSP majikan= RM2316, Caruman KWSP pekerja=RM1544

Upah dari RM19300.01 hingga RM19400:
Caruman KWSP majikan= RM2328, Caruman KWSP pekerja=RM1552

Upah dari RM19400.01 hingga RM19500:
Caruman KWSP majikan= RM2340, Caruman KWSP pekerja=RM1560

Upah dari RM19500.01 hingga RM19600:
Caruman KWSP majikan= RM2352, Caruman KWSP pekerja=RM1568

Upah dari RM19600.01 hingga RM19700:
Caruman KWSP majikan= RM2364, Caruman KWSP pekerja=RM1576

Upah dari RM19700.01 hingga RM19800:
Caruman KWSP majikan= RM2376, Caruman KWSP pekerja=RM1584

Upah dari RM19800.01 hingga RM19900:
Caruman KWSP majikan= RM2388, Caruman KWSP pekerja=RM1592

Upah dari RM19900.01 hingga RM20000:
Caruman KWSP majikan= RM2400, Caruman KWSP pekerja=RM1600

Semoga bermanfaat :)

Pautan berkaitan Microsoft Excel di blog ini:
Database KWSP dalam Microsoft Excel
Microsoft Excel: Cara menaip alamat
Microsoft Excel: Simpan Database Pelanggan
Microsoft Excel: Teknik mudah menaip nombor telefon dengan pantas di dalam Microsoft Excel
Sistem Slip Gaji Malaysia (Payment Slip System) Microsoft Excel